Osakasyrittäjäksi Napapiirin Kuljetukseen

Osakasyrittäjyys

Napapiirin Kuljetus Oy on lappilaisten pienyrittäjien omistama yhtiö. Yrittäjät ovat pääsääntöisesti joko kuorma-autoyrittäjiä tai työkoneyrittäjiä. Yhtiön osakkeiden omistaminen ja yhtiössä osakasyrittäjänä toimiminen ovat juridisesti kaksi eri asiaa. Napapiirin Kuljetus Oy:ssä on 520 osakkeenomistajaa, joista n. 80 on tehnyt toimintasopimuksen yhtiön kanssa. Toimintasopimus merkitsee yhtiölle sitoutumista työtehtävien hankkimiseksi sopimuksen tehneelle yrittäjälle. Osakasyrittäjälle sitoutuminen merkitsee toisaalta varmuutta työstä ja toimeentulosta ja toisaalta sopimuksen piiriin kuuluvien toimintojensa siirtämistä yhtiön kautta tapahtuvaksi.

Osakasyrittäjällemme tai -yrittäjäksi aikovalle

Napapiirin Kuljetus Oy tarvitsee uusia osakasyrittäjiä.

Osakasyrittäjiemme ikärakenteessa on kaksi selkeää painopistettä: viime vuosina alalle tulleet nuoret yrittäjät ja pitkään allalla olleet autoilijat ja koneyrittäjät, jotka ovat lähivuosina jäämässä eläkkeelle. Heidän lopettaessaan aktiivitoiminnan on yhtiöllämme mahdollisuus ottaa työjärjestelymme piiriin uusia yrittäjiä.

Yrittäjäksi pääsee eri tavoin

 • sukupolvenvaihdoksen kautta
 • ostamalla toimivan osakasyrittäjän liiketoiminnan kalustoineen ja osakkeineen
 • menemällä liikenneyrittäjäkurssille ja hankkimalla kaluston ja yhtiömme osakkeet vapailla markkinoilta

Kaikkiin eri vaihtoehtoihin saat neuvoja ja alkuopastusta toimitusjohtajalta. 

Yhteystiedot

Miksi osakasyrittäjäksi

Yrittäjäksi aikovalla on monta ongelmaa ratkaistavanaan suunnitellessaan tulevaa liiketoimintaansa. Rahoituksen järjestämisen, veroasioiden, erilaisten lupien ym. lisäksi mietityttää

 • Mistä löytyy tarpeeksi töitä?
 • Miten hinnoitella työt?
 • Miten raha kiertää ja kuka vastaa luottotappioista?

Napapiirin Kuljetus Oy on hoitanut jo yli viidenkymmenen vuoden ajan omien yrittäjiensä edellä mainittuja asioita.
Osakasyrittäjälle jää aikaa keskittyä oman yritystoimintansa suunnitteluun ja kehittämiseen, kun rutiiniasioiden hoitaminen tapahtuu yhtiön toimesta.

Palvelumaksulla Napapiirin Kuljetus Oy tuottaa osakasyrittäjälleen seuraavat palvelut

 • YHTENÄINEN MAINONTA
 • YHTENÄINEN MARKKINOINTI
 • ASIAKASSUHTEIDEN YLLÄPITO JA HOITO
 • UUSIEN ASIAKKAIDEN HANKINTA
 • TÖIDEN HANKINTA – URAKKA YM. TARJOUSLASKENTA JA TARJOUKSET
 • MAA-AINES ALUEIDEN HANKINTA JA LUVITTAMINEN
 • JALOSTETTUJEN KIVIAINESTEN (MURSKEIDEN) VARASTOJEN YLLÄPITO
 • ASIAKASLASKUTUS
 • TILITYSTEN TEKO OSAKASYRITTÄJILLE
 • AJOTILIEN MAKSU ENNALTA ILMOITETTUINA PÄIVINÄ
 • POLTTONESTEET OSAKASHINNOIN JA MAKSUAJOIN
 • VEROTUKSEN/ARVONLISÄVEROTUKSEEN LIITTYVIEN ASIOIDEN SEURANTA JA HUOMIOIMINEN
 • MUUTTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SEURANTA JA HUOMIOINTI
 • PERINTÄ
 • LUOTTOTAPPIOISTA VASTAAMINEN
 • EDISTYKSELLISET TOIMINTATAVAT
 • VALMIIN ORGANISAATION HYÖDYNTÄMINEN ERI TILANTEISSA
 • YHTENÄINEN LAATU-JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ
 • TOIMINTASOPIMUSOSAKKAIDEN TILAAJAVASTUU ASIOIDEN VALVONTA

KUULUMINEN YHTEISEEN ORGANISAATIOON KOLLEGOIDEN KANSSA – YRITETÄÄN YHDESSÄ, EI YKSIN

Miten osakasyrittäjäksi

Edellytämme yrittäjiltämme että

 1. Kalusto on ajanmukaista ja työhön soveltuvaa
 2. Yrittäjä on tunnetusti ammattitaitoinen ja yhteistyökykyinen
 3. Lupa-asiat ovat kunnossa
 4. Talous on kunnossa ja on investointikykyä
 5. Yhteiskunnalliset velvoitteet on hoidettu
 6. Kustannustietoisuutta ja yrittäjähenkisyyttä
 7. Yrittäjä sitoutuu täyttämään yhtiön laatu- ja ympäristövaatimukset, sekä muut toiminnan vaatimat sopimukset

Osakasyrittäjäksi pääset ottamalla yhteyttä yhtiön toimitusjohtaja Teppo Kyröön puh. +358 400 292 900 tai sähköpostilla teppo.kyro@napapiirinkuljetus.fi


Copyright © 2017 Napapiirin Kuljetus Oy

Kauppalehti Menestyjät 2018  RALA-pätevyysISO 9001ISO 14001